image001В ЦОП гр. Шивачево   се провежда терапия  с изкуство- куклотерапия по Проект « С изкуство допълваме книгата на собствения си живот « , финансиран от Фонд « Социална закрила « МТСП

Ползата за  потребителите на ЦОП от участието им в куклената постановка  започва  от мотивиране за участие в куклотерапия   до цялостно естетично развитие на  детската личност..

Терапевтичните цели, които си поставихме с куклотерапията са :

  1. Активиране на емоционални процеси  и стимулиране на  интрапсихичното  преработване и преодоляване на  патогенни конфликти.
  2. Активиране и отключване  на социални интеракции на невербално  равнище , които подпомагат преодоляването  на комуникационни  поведенчески разстройства  с патогенна стойност. и  други състония на  психофизично напрежение
  3. Развитие и диференциране  на способността  за естетично преживяване  и наслада : тук целите на
  4. Подобряване на  контактите и да изпълване на  интеракциите  с емоционално значимо съдържание ,  преодоляване на бариерите  по пътя на  изявите,  подбуждане към по- добро  приемане на себе си  и на другите, разширяване на диапазона на преживяванията  и на изразните възможности  на отделния клиент в групата Куклотерапия.

Съдържанието на  програмата  и цялата работа по подготовката  й имат  терапевтична насоченост.

Интеракциите в хода на играта  отразяват различни модели на поведение и дават богат материал за трениране на  интерперсоналната перцепция и за реализиране  на съдържателни обратни  връзки и себепрознения.

Чрез Куклотерапията  в ЦОП   се  задоволяват интересите на потребителите и се стимулират  по- широки области на личността. Чрез  нея   «заговаря»  естетичното в  клиента като се повдига  самосъзнанието му, което го прави горд  от собствените му  способности , повишава настроението му  и с това представлява  по – деен стимул за участието му в куклената постановка.

По време  на репетициите  на  постановката се създава   приятна  групова атмосфера  за добри интерперсонални  отношения  при потребители с нарушена комуникация.  Освен това  творческата фантазия  се активира , създават  се  нови измерения на околния свят  чрез участието на всеки един в куклената постановка – важен фактор в ресоциализацията за децата и младежите потребители на социалната услуга ЦОП за град Шивачево.

Най- общите цели  които си поставихме с куклената постановка могат да

 

Куклотерапията  е по-специално разделение на изкуството терапия (терапия с умения)  при което основен  метод е използването на идентификация и пренастройване на основните механизми на развитие на личността. 

На практика  куклотерапията като метод   се основава на процеси на идентифициране на детето , младежа- потребител на социалната услуга ЦОП  с героя от приказката и с играта.

 

afish

snimka 1

snimka 1

snimka 1

snimka 1