Д-Р ПРАВДА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА

Родена през 1938 година  в град София.
Починала през 1983 година в град Раднево.

Завършила висша медицина, а по-късно и специалност „Психиатрия„  в град  София. След  което се омъжва  за  партньора в живота си д-р Георги Кисьов също лекар-психиатър и Главен лекар на Психиатрична болница в град Раднево.

Основала Първият филиал в Р България за ресоциализация-децентрализирана структура с ясни правила и възможност за  личен избор от психично болния човек.
Основала е Първото общежитие на  психично болни.
През 1963 година – Изработва  Методика и Структура  за трудотерапия на психично болни.
През 1063 година – Основала и разкрила  Първия профил на свободен режим за хората с психични заболявания.
През 1964 година- Открива Първото отделение  за свободен режим на психично болни.
През 1965 година. Помага за  структуриране и  основаване на Първия Общоболничен съвет на психично болни.
През 1967 година  основава ПЪРВИЯ КОМУНАЛНО БИТОВ СЕКТОР  в Р България за хората  с психични заболявания.
През 1968 година - е един от Учредителите  на Първото  трудотерапевтично общество.
През 1970 година - е един от Учредителите на Първия Спортен комплекс  на психично болни в условията  на болничното лечение.

01.06.2011  Сдружение с нестопанска цел „Здраве и морал„  разкрива  Център за психо социална рехабилитация и интеграция на  хора с психични разстройства носещ нейното име .