БЛАГОДАРНОСТ

Посветено  на психолог Лазарова

Каква е тази сила,
нежност, ласка, топлина
която  давате ни Вие
с Вашата  добра душа.

Усмивка вечно на лицето,
с поглед ласкав и добър.
Прониквате дълбоко
в наранените ни души.

Давате ни Вие сила
за да забравим лошите си дни!
И да бъдем пак такива,
каквито сме били преди.


Не ще забравим ние
за нежната Ви топлина.
И вечно благодарни ще сме ние
за грижите положени за нас!


Потребители на ЦСРИ  за възрастни с психични разстройства „ Д-р П. Ковачева”