През месец юни и началото на юли бяха раздадени на гражданите на Стара Загора 250 броя тестове
за уроинфекции ,,Cherto". В офиса на СНЦ,,Здраве и морал" се получиха благодарствени отзиви.

На 26.06.2015 година и на 10.07.2015 година доброволци от СНЦ „Здраве и морал” - пълноправен и регионален представител на Националната пациентска организация, проведе анкета с цел получаване на информация за качеството на медицинската помощ от пациентите лекувани в УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович” град Стара Загора. Анкетирани бяха 96 лица които в момента провеждат лечение в 15 отделения на УМБАЛ – Стара Загора. 

Анализи на резултатите от проведената анкета