Защо беше създадена кризисната карта?
Много хора, които са преживели кризисни психични състояния, споделят че са изпитали трудност при получаването на добра навременна помощ.От една стана не е било ясно какви са възможностите и се е наблюдавало липса на информация относно помощ, която може да се окаже при кризисни ситуации, особено когато човек се е намирал извън работното си място. От друга стана за много потребители се е оказало невъзможно да организират подходяща грижа за себе си по време на криза.През 1996г. в Амстердам е проведено проучване сред хора, преживели спешни психиатрични състояния, в което те споделят какво според тях е трябвало да се случи по това време и какво не (APCP/IGPB Crisishulpverlening in Amsterdam 1996)

Проучване в развитие
Една от препоръките, изведена като резултат от това проучване, е била да се създаде система за издаване на кризисни карти и да се адаптира към холандските условия на живот.Кризисната карта е създадена за пръв път от английски потребители като личен инструмент за справяне. Притежателят на картата я попълва самостоятелно като вписва вътре желанията си и човека, към когото службите трябва да се обърнат в случай на криза.Кризисните карти в Холандия са разработени на принципа на договаряне между потребителя и човека, който той си е избрал да бъде уведомен при бъдеща кризисна ситуация. Кризисната карта може да бъде разглеждана като ръководство.

Какво е Кризисна карта?
Кризисна карта има две части:
1. Кризисен план - той включва какво да се направи и какво не по време на кризисна ситуация
2. Кратко описание на плана за действие по време на криза. Препоръчително е този план да се сгъва и да е с размерите на кредитна карта, за да може човек да го носи навсякъде със себе си.
Този план може да съдържа кратко описание на това как изглежда една кризисна ситуация, кои са най-добрите начини и методи за оказване на помощ, кое е лицето, което трябва да бъде уведомено.В случай, че потребителят иска да получи помощ и след преминалата криза, може да се приложи допълнение към кризисния план. Този план трябва да съдържа детайлна информация относно това какво представляват кризите на потребителя и уговорките, които са направени с останалите хора посочени в плана, като приятели, членове на семейството, професионалисти и др.Кризисната карта е документ, които има за цел да помага на хора, които могат да изпаднат в кризисно психично състояние, позовавайки се на опита си до момента. Същността на картата е да отрази уговорките, които са направени с другите хора предварително. По този начин потребителят може да очаква какво ще му се случи, ако пак изпадне в криза.

Каква информация съдържа кризисната карта?
В кризисната карта може да се впиша всякаква информация, която притежателят й смята, че е важна по време на криза, като:
• Име и адрес
• Лични данни за човека, който сте решили, че трябва да бъде уведомен по време на криза, който е от приятелския кръг или член на семейството; общопрактикуващия лекар или работещия по случай
• Медикаментите, които се приемат в момента
• Желани и нежелани от притежателя на карта медикаменти
• Съвети как да се отнасят професионалистите с притежателя на картата, когато е в криза
• Възможни споразумения и уговорки, които е направил притежателят на картата с институциите за неговото настаняваме
• Практическа информация от рода на „Кой ще се грижи за домашното животно, докато потребителя на психичноздравни услуги е хоспитализиран?”

Как се прави кризисна карта?
Когато искате да си направите такава карта и живеете в региона на Амстердам, Рижнмонт ( Ротердам и околностите) или Ютричт, може да се свържете с някой от консултантите на пациентските организации там.

Този консултант ще отдели време и заедно с потребителя ще обсъдят неговия опит до момента и вероятността от поява на нова кризисна ситуация. По време на тази ситуация се изясняват желанията на потребителя за това какво точно да се запише в кризисната карта и как това да стане по най-ясния начин.

След това консултантът, със съдействието на потребителя, изготвя кризисен план. След това този план трябва да бъде показан и споделен с приятелите, членовете на семейството, човекът който е избран да бъде уведомяван за кризисна ситуация и професионалните. Може да се обсъди отново каква помощ могат да окажат тези хора на притежателя на кризисния план.

Когато тези хора са съгласни с кризисния план, трябва да се подпишат под него. Накрая консултанта обобщава цялата информация и издава кризисната карта.

Кризисна карта

Кризисен план