Подкрепа в способността у себе си

Много хора се борят с увереността в способността им за промяна. Всъщност някои хора могат да бъдат убедени за важността на промяната, но не се чувстват способни да я направят или вече са опитали, но както изглежда „са се провалили”. Затова е изключително важно да се изгради и подкрепя вярата и убеждението у потребителя на услуги в ЦСРИ във възможността за промяна.

 

kriva