Какви стъпки трябва да извървите, за да ползвате услугите на ЦСРИ:

1. Свържете се с нас и дайте заявка към екипа, че искате да ползвате нашите услуги
2. Член от екипа на ЦСРИ  ще се свърже с Вас и в рамките на една среща ще Ви разясни с подробности какво представляват нашите програми.
3. Ако имате интерес и искате да ползвате нашите услуги, ние ще Ви помогнем да попълните заявление и др. документи  за включване в програмите на ЦСРИ.
4. След  издаване на Заповед за ползване  на социални услуги в общността  на основание чл.40а, ал.1 от Правилника  за прилагане на закона  за социално подпомагане, във връзка с чл.19, ал. 4 от Закона за  социално подпомагане  се явявате в ЦСРИ   за  оценка  на състоянието Ви  от професионалисти  и включването Ви в определени програми.
5. Ако не можем да отговорим на Вашите потребности, ще ви предостави мотивиран отговор и информация за други възможности

Кои хора могат да ползват услугите на ЦСРИ ?
Хора с  тежко психично разстройство (на първо място шизофрения и биполярно афективно разстройство).
Добре е да имат личен лекар и лекуващ психиатър. Важно е да приемат лекарства за психичното разстройство, ако такива са предписани.
Услугите на ЦСРИ ще са в най-голяма полза за потребителите в състояние на стабилна терапевтична ремисия, което не означава пълно отсъствие на симптоми, а постигането на някакво ниво на стабилност в клиничното състояние (липса на “остра” симптоматика), което да е устойчиво във времето (поне  през последните три месеца).
Не можем да бъдем полезни на хора, които злоупотребяват с алкохол и наркотици, както и на хора с :
 ** психоорганичен синдром (деменция или тежка личностова промяна от органичен тип),
 ** с умерена и тежка степен на умствена изостаналост,
 ** и на хора с изразено личностово разстройство от различен тип (тук не се включва промяна на личността в резултат на прекарано психично заболяване).

ТЕЛЕФОНИ  ЗА КОНТАКТИ:

Телефон: 042/230 185