Оценка на риск от опасност за потребителя на услуги от ЦСРИ или околните
След събиране на обективни анамнестични данни и снемане на подробен психичен статус  и психологично изследване, специалистите лекар психиатър и клиничен психолог преценяват доколко поведението на потребителя е болестно мотивирано и би обусловило авто- или хетероагресивни действия. При наличие на опасно болестно мотивирано поведение и когото липсва съзнание за болест и има отказ за лечение от страна потребителя, тогава се прилагат задължителни медицински мерки по Закона за здравето.

Прочети още...

Комплексна оценка на здравното състояние
Психологично изследване
Трудова терапия
Арт терапия
Активираща групова психотерапия
Занимателна арттерапия
Групи за тренинг в социални умения
Индивидуални консултации
Подкрепяща психотерапия
Работа с близките и семейството
Социална интеграция
Юридическо, трудово и правно консултиране

1. Чрез участието си в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства подобряват социалната си компотентност, подобряват ефективните си стратегии са справяне с проблемни ситуации, научават се да прогнозират негативните последици от собственото си поведение.
2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се провеждат групови занимания - групи за собствен опит.

Прочети още...

Програма за Социална интеграция:
Програма подкрепена заетост
Програма за самопомощ
Програма за взаимопомощ
Програма за свобод алтернативни социални услуги за подкрепа на семействата, но време, развлечение, отдих
Програма за психологическа рехабилитация
Програма за социална рехабилитация

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция функционират следните програми:

Прочети още...

Психологичната дейност извършвана в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства, аправляван от СНЦ „ Здраве и морал „ Стара Загора може да бъде определено като предлагане на помощ в различна форма. Тази дейност съществува под формата на интервюиране, психотерапия или консултиране. Интервюто е метод за събиране на информация. Психотерапията и консултацията са често съдържателно смесвани. Общите им характеристики са в общата методологическа база от теории за личността и теории за психичната промяна.

Прочети още...