1. Чрез участието си в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства подобряват социалната си компотентност, подобряват ефективните си стратегии са справяне с проблемни ситуации, научават се да прогнозират негативните последици от собственото си поведение.
2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се провеждат групови занимания - групи за собствен опит.

3. В Центъра се помогат хората с психични разстройства да научат повече за най- добрите ресурси на общността от професионалисти.
4. Създаде се мрежа, чрез която хората да получат най- добрите грижи, услуги. Намали се изолацията в която са поставени хората с психични разстройства.
5. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се даде възможност на хората с психични разстройства да намерят нови приятели и да създадат приятелски кръг от съидеиници.
6. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се осигури време на хората с психични разстройства да се съсредоточат върху себе си.
7. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства се помогат да генерират решения на проблемите на всеки, който посещава Центъра
8. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се облекчава стреса и се помогат да се почувстват /хората с психични разстройства/ по-способни да контролират живота си.
9. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора им се дава надежда докато слушат другите да се справят със собествените си ситуации.
10. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства подържат приятелства.
11. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства овладяват техники за релаксация.
12. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства намерат професионална помощ.
13. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора се осигурява сигурност на средата и обществена сигурност.
14. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства получават удовлетворение от съвместните дейности в Центъра.
15. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства град Стара Загора хората с психични разстройства получават достъп до услуги за посрещане на потребности, които могат да възникнат и да изискват професионални грижи
16. Време е да се справим със синдрома на заучената безнадежност, че в България това не може да се случи, защото на хората с психични разстройства им е много трудно и те не могат да променят това:

Ако не сега - Кога ?
Ако не тук - Kъде ?
Ако не ние – Kой ?