Оценка на риск от опасност за потребителя на услуги от ЦСРИ или околните
След събиране на обективни анамнестични данни и снемане на подробен психичен статус  и психологично изследване, специалистите лекар психиатър и клиничен психолог преценяват доколко поведението на потребителя е болестно мотивирано и би обусловило авто- или хетероагресивни действия. При наличие на опасно болестно мотивирано поведение и когото липсва съзнание за болест и има отказ за лечение от страна потребителя, тогава се прилагат задължителни медицински мерки по Закона за здравето.

Интервю с близки на потребителя на комплекс от услуги предлагани в ЦСРИ
Интервюто с близки на потребителя  на ЦСРИ  е много важен етап от психиатричната анамнеза. Тъй като страдащите от психично разстройство нямат критично отношение към заболяването си, обективната анамнеза, събрана от близките, дава ценни сведения за началото на страданието, за изживяванията и поведението на потребителя, както и за неговото цялостно функциониране в семейството / общността /


Интервю за функциониране в семейството
Функционирането в семейството е един от важните фактора за социалната адаптация на потребителя на услуги предлагани в ЦСРИ за възрастни с психични разстройства „Д-р Правда Ковачева„ град  Стара Загора  и е показател за това доколко е пълноценна постигнатата ремисия и психо социална рехабилитация. Функционирането в семейството може да се определя и със само оценъчни тестове от клиничния психолог  в Центъра както и с други стандартизирани  тестове с които  работи клиничния психолог.


Сесия за психосоциална рехабилитация
Психо социалната рехабилитациа цели нарастване на самостоятелността и трудовата дейност на потребителя на ЦСРИ за възрастни с психични разстройства „Д-р П. Ковачева„ при намаляваща степен на подкрепа. Целта е страдащия от психично разстройство да получава помощ и да живее в естествената си среда - в семейството, в дома си, а не да пребивава дълго в институция.


Оценка на тревожност
Тревожността е абнормно и силно чувство на напрежение и страх ,често съпроводено от физиологични признаци /изпотяване, напрегнватост ,диспнея и тахикардия/,съмнения относно реалността и естеството на заплаха, както и способността за справяне с нея.
Днес тревожността е е главен медицински проблем. Тревожните разстройство засягат над 16% от населението в развитите страни и имат значителна социална тежест. Едно от най-често срещано тревожно разстройство е Паническото разстройство и агорафобия. „Паническото разстройство се състои от рекурентни, неочаквани панически /или тревожни/ пристъпи, придружени от поне 1 месечно или повече постоянна загриженост от поява на нов пристъп, страх от последствията от нов пристъп. Агорафобията е усложнение на Паническото разстройство, при което страдащият изпитва страх от пребиваване на места, където не може да получи помощ или не може бързо да излезе открити многолюдни пространства, супермаркет, кино, кръстовища и др. /Тази голяма група на разстройства се лекува с комбинация от медикаменти- назначени от лекар психиатър  и индивидуална психотерапия от клиничен психолог.