ДА СИ ВЪРНЕМ САМОЧУВСТВИЕТО, ЩАСТИЕТО

И РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА

НИЕ СМЕ ТУК И МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ


КОИ ХОРА МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА КОМПЛЕКСА?

Услугите на ЦСРИ за възрастни хора с психични разстройства ще са в най-голяма полза за потребителите, преживели психично разстройство или при които нарушението на психичните функции е довело да определено ниво на увреждане.

Психосоциалната рехабилитация цели да осигури оптимално ниво на функциониране на индивидите и общностите и да намали уврежданията, които оказват негативно влияние върху изборите на индивидите в стремежа им към пълноценен живот.